دیجی تکنسین
برای دریافت هزینه سرویس کولر گازی در تهران به چند فاکتور از وضعیت و جزئیات کولر گازی مورد نظر نیازمند است . عوامل موئثر و تقریبا مشترک که با آگاهی کامل سرویسکار میتوان به هزینه قطعی رسید .
هزینه سرویس کولر گازی

4 گزبنه در هزینه سرویس کولر گازی

  1. ظرفیت کولرگازی
  2. محل نصب پنل داخلی
  3. محل نصب پنل خارجی
  4. نوع گاز
هزینه سرویس کولر گازی در تهران ثابت نمی باشد. چرا؟.خب کولر گازی دارای مشخصات متغیری میباشد مثل سایز, ظرفیت, محل نصب, نوع سرویس و… می باشد.در اینصورت هزینه سرویس کولر گازی 9000 با هزینه سرویس کولرگازی 24000 کاملا متفاوت است.چرا؟ خب اندازه کولر گازی 9000 با 24000 حدود 100 سانتی متر مربع در یونیت داخلی و خارجی روی هم اختلاف دارد.
محل نصب نیز در هزینه سرویس کولرگازی در تهران کاملا تاثیر گذار است.کولر گازی دو دارای دو قسمت است, پنل داخلی و قسمت بیرونی. پنل داخلی روی دیوار داخل خانه نصب می شود اما کتدانسور یا قسمت بیرونی بنا به شرایط ساختمان در جاهای گوناگونی نصب می  شود. در صورتی که در جاهای متعارف نصب باشد مثل کف پشت بام, بالکن, حیاط باشد هزینه سرویس کولر گازی ,عادی و طبق نرخ مصوب محسوب می شود.

سرویس کولر گازی

سرویس کولر گازی از مهمترین اقداماتی می باشد که می توانید برای این دستگاه انجام دهید. قطعا میتوان گفت در صورتی که سرویس کولرگازی با زمان بندی مناسب و به موقع انجام شود از هزینه های سنگین تعمیرات و قطعات در امان باشید.
نکته مهمتر کاهش بسیار زیاد هزینه برق می باشد. در صورتی که فقط از سرمایش آن استفاده می کنید, فقط یک بار در سال اگر سرویس کولر گازی به روش اصولی انجام شود, می توانید شاهد کاهش بسیار زیاد هزینه مصرف برق کولرگازی باشید. 

زمان سرویس کولر گازی

اگر فکر می کنید که زمان سرویس کولر گازی با نشانه ای از ایراد و خرابی در عملکرد کولر گازی  می باشد, اشتباه است. بهترین دوره زمانی کولرگازی برای بالاترین سطح راندمان هر 6 ماه یک بار می باشد. اگر فقط از سر مایش کولرگازی استفاده می کنید سالی یک بار اوایل گرما سرویس می تواند موجب کاهش هزینه سرویس کولر گازی شود.
زمان سرویس کولر گازی
سرویس کولر گازی در اوایل شروع به کار آن باید انجام شود. با توجه به دوکاره بودن کولرگازی (سرمایشی گرمایشی) بیشترین استفاده در فصل گرما می باشد. دراینصورت از فصل بهار سرویس کولر گازی باید انجام شود, تا در فصل تابستان توان حرارت و گرمای شدید و تبدیل آن به سرمای مطلوب را داشته باشد

یک پاسخ

تماس