دیجی تکنسین
در این مقاله بررسی می کنیم کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور یکی از برندهای قوی ایرانی در صتعت گرمایشی ساختمان.
کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور
عیب یابی و رفع ایراد تمام پکیج ها به دو روش انجام می شود. یک روش بر اساس عیوب ظاهری و ترتیب عملکرد پکیج می باشد.در این روش با آشنایی از منطق عملکرد پکیج و اینکه در کدام مرحله پکیج دجار مشکل شده تکنسین میتواند ایراد را رفع کند. 
در روش بعدی از روی سییگنال های ارسالی از روی برد کنترل پکیج که هر سیگنال بوسیله چراغ های ال ای دی در صفحه آنالوگ, و یا حروف و اعداد در صفحه دیجیتال علائمی را ارسال می کند که به آن کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور می گوییم.
بطور مثال برای شناسایی ارور پکیج ایران رادیاتور با دو نوع صفحه نمایش آنالوگ و دیجیتال ایراد در قطعات را به ما نشان میدهد. که با توجه به این علائم می توان به کد خطای پکیج ایران رادیاتور رسید.

ارور پکیج ایران رادیاتور

ارور40 30 پکیج ایران رادیاتور

این کد خطای 40 30 به معنای ایراد برد می باشد و یک ارور پکیج ایران رادیاتور میباشد. این کد با چشمک زدن دو چراغ ال ای دی 40 30 اعلام خطا در عملکرد پکیج می نماید. 

یکی از دلایل ارور 40 30 نوسانات برق می باشد که می تواند بر اثر قطع و وصل شدن برق باشد و یا نوسان ولتاژ برق باشد. برای جلوگیری از نوسانات پیشنهاد می کنیم از یک محافظ برق پکیج استفاده کنبد.

ارور 60 50 پکیج ایران رادیاتور

هر گاه این کد 60 50 ظاهر شد با یک ارور پکیج ایران رادیاتور مواجه شده اید با قطعیت در سنسور دما (NTC) مدار گرمایش اختلال ایجاد شده است. این کد خطای پکیج ایران رادیاتور می تواند بر اثر اتصال مقاومت داخل سنسور باشد و یا اتصال سیمهای سنسورباشد. 

این اتصال می تواند از سوکت ابتدای NTC شروع شود تا ادامه سیمهای سنسور دما تا آخر که بر روی برد میباشد.این قطعه قابل تعمیر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باشد‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 رفع خطا ارور ایران رادیاتور

رفع ارور تعویض سنسور یا رفع اتصال سیمها می باشد. توجه داشته باشید انتخاب سنسور مناسب از نظر اهم و مقاومت تعیین شده برای هر مدل پکیج بسیار مهم می باشد.

ارور 80 70 50 پکیج ایران رادیاتور

ارور 80 70 50 تشانه خرابی NTC گرمایش می باشد. این ارور از نظر ایراد بر روی قطعه همانند ارور 60 50 میباشد, با این تفاوت که در این ارور پکیج ایران رادیاتور ایراد از قطعی ستسور و یا قطعی سیمها از سوکت روی سنسور و سیمها با انتها روی برد می باشد.

رفع خطا 
برای رفع این ارور ایران رادیاتور ابتدا از قطعی سیمهای سنسور دمای گرمایش اطمینان پیدا کنید. و در آخر  NTC گرمایش را تعویض کنید.  

ارور 80 پکیج ایران رادیاتور

در صورت چشمک زدن ال ای دی 80 باید بدانیم که دمای مبدل بیش از حد مجاز بالا رفته است.این ارور پکیج ایران رادیاتور دلایل زیادی دارد.
اولین احتمال می تواند ناشی از تجمع رسوب داخل مبدل اصلی باشد, در بعضی مواقع که خیلی نادر است بر اثر خرابی سنسور حد می باشد. همچنین خرابی پمپ پکیج هم این ارور را ایجاد میکند.
رفع خطا ارور ایران رادیاتور
با توحه به اولویت علائم میتوانید اقدام کنید. تست سلامت سنسور حد و آگاهی از عملکرد صحیح پمپ و یا در صورت وجود رسوب جرمگیری مبدل را انجام دهید.

ارور 70 پکیج ایران رادیاتور

ارور 70 در پکیج ایران رادیاتور میتوان گفت کد خطایی شایع و معمول می باشد , که بر اثر رسوب گرفتگی زیاد در مبدل ثانویه به همراه گرم و سرد شدن آب مصرفی می باشد.
رفع خطا
با رسوب زدایی میتوان این ارور را رفع کرد . همچنین با بهم خوردن تنظیمات شعله نیز این ارور مشاهده می شود.

ارور 70 50 پکیج ایران رادیاتور

ارور 70 50 پکیج ایران رادیاتور به معنای خرابی NTC آب مصرفی پکیج میباشد . که معمولا بر اثر اتصال مقاومت داخل سنسور ایجاد می شود.
رفع خطا ارور ایران رادیاتور
برای رفع این مشکل کافیست NTC مدار آب مصرفی را تعویض نمایید. البته در انتخاب سنسور مناسب با مقدار اهم دستگاه دقت کنید.

ارور 80 60 پکیج ایران رادیاتور

ارور 80 60 در مواقع سرمای شدید و نزدیک شدن دمای آب داخل پکیج به دمای یخ زدگی پمپ آب پکیج برای جلوگیری از یخ زدگی شروع به گردش آب می کند .این ارور به معنای فعال شدن سیستم زد یخ زدگی میباشد و نشانه ایراد پکیج نمی باشد.

ارور 80 70 پکیج ایران رادیاتور

ارور 80 70به معنای روشن نشدن شعله مشعل می باشد که بعد از سه بار جرقه زدن و روشن نشدن شعله این ارور ظاهر می شود.
رفع خطا ارور ایران رادیاتور
اولین علت نبود گاز می باشد .اگر از قطع نبودن گاز شهری اطمینان دارید میتواند از خم شدن شلنگ گاز بعد خرابی شیر گاز پکیج باشد.
دومین علت میتواند از خرابی یون تشخیص شعله باشد.
سومین علت خرابی سیستم جرقه زن پکیج.

ارور 70 40 پکیج ایران رادیاتور

ارور 70 40 به دلیل نبود آب در مدار پکیج می باشد. 

رفع خطا 70 40ارور ایران رادیاتور
نبود آب در مدار پکیج نیز به چند دلیل میباشد.
1.بخار شدن آب داخل مدار بر اثر مرور زمان .
2. نشتی آب به دلیل خراب شدن واشر و اورنگ های اتصالات پکیج.
3.نشتی آب به دلیل خرابی قطعات. 

ارور 70 60 40

ارور 70 60 40 به معنای خرابی پرشر هوا می باشد. در این مورد پرشر در وضعیت وصل مانده است اما قبل از اینکه فن استارت کند در این حالت پرشر نمی تواند سلامت فن و تخلیه دود را به برد اعلام کند در این حالت برد دستور ادامه مرحله بعدی را نمی دهد و ارور 70 60 40 مشاهده میشود.
مورد دیگر خرابی ونتوری فن می باشد معمولا خرابی ونتوری به شکل ذوب شدن این قطعه می باشد که بر اثر حرارت بالا و تنظیم نبودن شعله ,ونتوری آب می شود ودر نتیجه هوا از شلنگ به پرشر منتقل نشده و عمل مکش و دهش در پرشر انجام نمی شود و باز ارور 70 60 40 ظاهر می شود.
مورد دیگر ضعیف شدن پرشر هوا می باشد. در این حالت اگر پرشر دارای یک شلنگ باشد, با اضافه کردن یک شلنگ دیگر قدرت مکش و دهش پرشر بیشتر شده و به کار خود ادامه می دهد.
 

ارور 80 60 40

ارور 80 60 40 به معنای روشن نشدن فن میباشد. در این حالت ایراد در بیشتر اوقات از برد کنترل پکیج می باشد. که در بیشتر موارد برد کنترل پکیج قابل تعمیر می باشد.
همچنین قطعی سیم ها خرابی فن و یا گریپاژ آن موجب ظاهر شدن ارور 80 60 40 می شود. 

ارور 80 70 40

ارور 80 70 40 به دلایل زیادی نمایان می شود. از جمله دمای بیش از حد ,گرفتگی رادیاتور ها, جرم گرفتگی بلوک, خرابی شیر سه راهی, خرابی شیر موتوری, خرابی پمپ, خرابی سنسور حد و خرابی ستسور ان تی سی می باشد.

کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل L

پکیج ایران رادیاتور مدل L از بهترین مدل های شرکت ایران رادیاتور می باشد . در مدل L ارور ها بر روی یک صفحه نمایش دیجیتال ظاهر می شود . که در  این صفحه نمایش کلیه ارور ها با حروف و اعداد انگلیسی به صورت کدهای کوتاه ظاهر می شود . 

ارور E1 پکیج ایران رادیاتور

ارور E1 پکیج ایران رادیاتور به معنای کمبود آب پکیج در مدار بسته آن و یا خرابی پرشر آب میباشد .
 برای رفع خطا در این مورد ابتدا درجه فشار بار را نگاه می کنیم که معمولا با نمایان شدن آن درجه زیر 0.5 بار رفته است . که با باز کردن شیرپرکن در زیر پکیج و رسیدن فشار به محدوده 1 تا 1.5 بار با ریست کردن ارور پاک می شود . با انجام دادن این مراحل و پاک نشدن ارور باید پرشر سوئیچ آب تعویض شود .

 

ارور E2 پکیج ایران رادیاتور

ارور E2 پکیج ایران رادیاتور نشان دهنده عدم تشکیل شعله می باشد 
رفع خطا در این مورد به موارد زیادی بستگی دارد : 
1 . قطعی گاز یا خم شدگی در شلنگ گاز پکیج .
2 . خرابی شیر گاز پکیج که با تست سلامت شیر گاز و رساندن گاز به طور کامل به مشعل آزمایش می شود .
3 . خرابی برد پکیج در قسمت مدار گاز رسانی که با عدم دستور بازشدن گاز به شیر گاز موجب بروز نمایش این کد و روشن نشدن پکیج می شود . که در این مورد با تعمیر برد و در مواقعی تعویض برد کنترل پکیج این خطا بر طرف می شود .
4 . خرابی الکترود یون پکیج که با عدم تشخیص شعله این ارور ظاهر می شود .
5 . خرابی پرشر هوا نیز موجب نمایان شدن این ارور می شود .

ارور E8 پکیج ایران رادیاتور

ارور E 8 پکیج ایران رادباتور به دلیل فعال شدن ترموستات حد بر اثر بالا رفتن دمای آب به بیشتر از محدوده 102 درجه می باشد . خرابی خود ترموستات حد نیز این ارور را فعال می کند .

ارور E10 پکیج ایران رادیاتور

ارور E10 پکیج ایران رادیاتور در صورت عدم خروج دود از کلاهک پکیج می باشد . که گرفتگی دود کش پشت بام و یا گرفتگی مسیر دود تا پکیج عامل این ارور می باشد .

ارور E99 , E31 , E12 پکیج ایران رادیاتور

ارور E99 پکیج ایران رادیاتور مربوط به برد کنترل پکیج می باشد . این ارور به علت تغییرات در بخش نرم افزار برد یا اطلاعات برتامه اصلی برد یا قسمت آی سی و متعلقات آی سی برد می باشد . تعمیر این مورد در مراحل اولیه ایراد با احتمال کم انجام می شود . اما در کل هر گاه با این 3 ارور رو به رو شدید اقدام به تعویض برد نمایید . 

ارور E31 پکیج ایران رادیاتور

ارور E31 پکیج ایران رادیاتور مربوط به NTC یا سنسور گرمایش می باشد . که هرگونه اتصال بر اثر وجود آب یا برخورد سیم ها در NTC شوفاژ رخ دهد این ارور نمایش داده می شود . برای رفع این ارور سنسور باید تعویض شود و تنظیمات جدید با سنسور جدید اجرا شود .

ارور E32 پکیج ایران رادیاتور

ارور E32 پکیج ایران رادیاتور باز ماندن مدار سنسور گرمایش است . برای رفع خطا سنسور تعویض شود و تنضیمات جدید اجرا شود .

رفع خطا  :

برای رفع خطا سنسور تعویض شود و تنضیمات جدید اجرا شود .

ارور E41 پکیح ایران رادیاتور

ارور E41 پکیج ایران رادیاتور در زمان اتصال کوتاه سنسور آب گرم مصرفی اتفاق می افتد .

رفع ارور  :

این ارور در صورت خرابی کامل NTC آب گرم مصرفی باید تعویض شود و تنظیمات پکیج آپدیت شود .

ارور E42 پکیج ایران رادیاتور

ارور E42 پکیج ایران رادیاتور به علت باز ماندن مدار NTC آب گرم مصرفی است . 

رفع ارور  :

تعویض NTC آب مصرفی و تنظیمات با NTC جدید اجرا شود .

ارور E50 پکیج ایران رادیاتور

ارور E50 پکیج ایران رادیاتور به معنای وصل بودن پرشر هوا است در صورتی که فن پکیج هنوز در حالت خاموش است و راه نی افتاده .

رفع خطا  :

1 . در این مورد خرابی پرشر هوا و تعویض آن یکی از دلایل این ارور است .
2 . خرابی برد کنترل که معمولا با تعمیر برد کنترل این خارور رفع می شود .

ارور E51 پکیج ایران رادیاتور

ارور E51 پکیج ایران رادیاتور زمانی رخ میدهدکه فن روشن شده اما این ارور به علت وصل نشدن پرشر هوا نمایان می شود .

رفع ارور  :

1 . در صورت قطعی پرشر هوا و تست آن و خرابی قطعی این قطعه اقدام به تعویض پرشر هوا نمایید .
2 .خرابی یا آب شدن ونتوری فن یکی دیگر از عوامل بروز این ارور است که با تعویض ونتوری ارور رفع شده و پکیج به کار خود ادامه میدهد .
3 . مسدود شدن شلنگ های پرشر هوا و یا خم شدن آن از دلایل دیگر این ارور است که باید شلنگ تعویض شود .
4 . در صورتی که فن گریپاژ باشد یا ظعیف شود یا کثیف شده باشد این ارور نشان داده می شود . فن در بیشتر مواقع باید تعویض شود .

ارور E81 پکیج ایران رادیاتور

ارور E81 پکیج ایران رادیاتور زمانی نمایان می شود که سنسور حد دمای بالای 105 درحه را تشخیص دهد . که بر اثر عدم چرخش آب و یا قطعاتی که مولد چرخش آب باشند رخ می دهد .

رفع ارور :

1 :رسوب گرفتن بیش از حد مبدل ها و عدم چرخش صحیح آب باعث بالا رفتن دما شده و ارور ظاهر می شود . که لاید مبدل ها جرمگیری شوند 
2 . خرابی سنسور گرمایش نیز موجب این ارور می شود و باید سنسورگرمایش تعویض شود .
3  . خرابی پمپ در صورتی که پمپ گریپاژ شود و یا ضعیف شده باشد باعث عدم چرخش آب میشود و با تعویض پمپ ارور  رفع می شود .
4 . خرابی خود سنسور حد که باعث اعلام دمای اشتباه می شود و سنسور حد تعویض شود .

 

ارور E88 پکیج ایران رادیاتور

ارور E88 پکیج ایران رادیاتور همانند ارور E81 می باشد .

ارورE91 پکیج ایران رادیاتور

ارور E91 پکیج ایران رادیاتور به معنای کمبود فشار آب در مدار پکیج یا خرابی پرشر هوا می باشد . 

رفع خطا  :

با باز کرن شیر پر کن در زیر پکیج و رساندن فشار آب به محدوده 1.5 بار می توان ارور را رفع کرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس